Parafia świętych męczenników
Jana i Pawła
w Makoszowach

Parafia świętych
męczenników
Jana i Pawła
w Makoszowach

×
Wolne intencje

luty: 14 II - 7.00; 21 II - 7.00; 23 II - 8.00; 28 II 7.00.

marzec: 14 III - 7.00; 16 III - 8.00; 21 III - 7.00; 23 III - 8.00; 24 III - 17.00; 27 III - 17.00; 28 III - 7.00; 29 III - 17.00; 31 III - 17.00.