Parafia świętych męczenników
Jana i Pawła
w Makoszowach

Parafia świętych
męczenników
Jana i Pawła
w Makoszowach

×
Wolne intencje

październik: 11 X - 7.00; 18 X - 7.00; 25 X - 7.00; 27 X - 8.00.

listopad: 8 XI - 7.00; 10 XI - 8.00; 13 XI - 8.00, 11.00; 15 XI - 7.00: 17 XI - 8.00; 19 XI - 17.00; 24 XI - 8.00; 27 XI - 8.00; 29 XI - 7.00