Modlitwa do Jana i Pawła św. męczeników

Prosimy Cię, Wszechmogący i wieczny Boże,
spraw miłościwie, abyśmy zbawiennej na duszy doznali pociechy,
obchodząc uroczystą pamiątkę świętych Jana i Pawła,
którzy jak przez krew i wiarę zjednoczeni byli,
tak i w męczeństwie za nią poniesionym
okazali się godnymi siebie braćmi rodzonymi.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który króluje w Niebie i ziemi.
Amen.
 
Zgłoś błąd Zaloguj Parafia świętych męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach 2019r.