| ODWIEDZINY DZUSZPASTERSKIE 2021/22 | ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO | WAŻNE INFORMACJE | HANIK BŁOGOSŁAWIONY

Ogłoszenia duszpasterskie

23.01.2022 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

Zgłoś błąd Zaloguj Parafia świętych męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach 2019r.