| ALLELUJA!

Statystyka duszpasterska

lata 2019 - 2023

Liczba chrztów:

Liczba dzieci przystępujączych do I Komunii Świętej:

Liczba bierzmowań:

Liczba ślubów:

Liczba pogrzebów:

Liczba wiernych (I) uczestniczących we mszy świętej niedzielnej:

Liczba wiernych (II) uczestniczących we mszy świętej niedzielnej:

Liczba Komunii Świętych:

Liczba Komunii Świętych dla chorych:

Zgłoś błąd Zaloguj Parafia świętych męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach 2019r.