| ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2020/21 | ZARZĄDZENIA ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Z DN. 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R. | WAŻNE INFORMACJE | KOMUNIKAT RADY SPOŁECZNEJ PRZY ARCYBISKUPIE

Intencje Mszy świętych

NIEDZIELA 28.02 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  8.00  Za ++ Stefanię Wieczorek oraz męża Ryszarda.

11.00  Za + Olgę Jeglorz – od rodzin Lammich, Kolczyński, Kierat, Waniek i Wala.

15.00  GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

PONIEDZIAŁEK 01.03

17.00  Za + Agatę Mateja w 3. rocz. śmierci.

WTOREK 02.03

  7.00  Za + Magdalenę Osak – od koleżanki.

ŚRODA 03.03

17.00  Za + rodziców Franciszkę i Karola Wala, Marię i Józefa Chwaszcza, ich rodzeństwo, dziadków z obu stron oraz za + Waltera Chwaszcza.

CZWARTEK 04.03 – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

  8.00  W int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

PIĄTEK 05.03

  8.00  Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za żyjących i zmarłych Jego czcicieli.

17.00  Za ++ Gerarda Wyżgolik, żonę Olgę, rodziców Zofię i Teodora Wyźgolik, Annę i Józefa Sieroń, siostry i ich mężów.

17.30  DROGA KRZYŻOWA

19.00  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

SOBOTA 06.03

  8.00  Ku czci Niepokalanego Serca NMP o nawrócenie i wynagradzająca za grzeszników oraz o pokój na świecie.

17.00  Za ++ Różę i Pawła Pyzik, Irenę, Zofię i Antoniego Wieczorek, Lidię Macioszek, Edytę i Marcina Bas, Annę i Emila Grzesiczek oraz za ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA 07.03 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  8.00  Za ++ Urszulę Kurek w 1. rocz. śmierci, męża Alfreda, za ++ z pokrewieństwa Jop i Kurek.

11.00  Za + Grzegorza Paleta w 30. dni po śmierci.

15.00  GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

Zgłoś błąd Zaloguj Parafia świętych męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach 2019r.