| Pielgrzymka szlakiem Św. Jakuba - Zapraszamy! | ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO | WAŻNE INFORMACJE

Ogłoszenia duszpasterskie

01.08.2021 – 18 NIEDZIELA ZWYKŁA

W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach.

Zgłoś błąd Zaloguj Parafia świętych męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach 2019r.