Ogłoszenia duszpasterskie

04.06.2023 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Każda Eucharystia rozpoczyna się i kończy w imię Trójcy Świętej. Jest spotkaniem z Jezusem, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym uzdalnia nas do praktycznego wyznawania wiary. Bezwarunkowe zaufanie Mu jest równoznaczne z likwidacją wciąż mnożących się wątpliwości. Umocnieni posłanym przez Ojca Chrystusem Eucharystycznym oraz oświeceni przez Ducha Świętego odrzućmy zwątpienie, wyznając tym samym naszą wiarę.

Zgłoś błąd Zaloguj Parafia świętych męczenników Jana i Pawła w Zabrzu-Makoszowach 2019r.